Stichting

Groeiring Vinkel

Beschermd wonen en steunpunt voor senioren

Onze doelstellingen

Een veilig leefomgeving voor onze oudere medemens.
Een plaats waar men kan recreëren en contact leggen leeftijdsgenoten.
Het zo goed mogelijk voorkomen of oplossen van problemen die senioren tegenkomen in het leven.

“De groeiring is een uniek stukje seniorenondersteuning in Vinkel.”

Zalen

Binnen de Groeiring zijn verschillende zalen aanwezig om te ontmoeten, recreëren of voor ontspanning

Ontvangst

Bij het binnenkomen van de Groeiring passeert u eerst aan de rechterzijde een white bord. Aan de linkerzijde ziet u een info stand met folders van verschillende instanties.

Activiteiten

In de ontmoetingsruimte zijn verschillende activiteiten. Sommige zijn dagelijks andere wekelijks of maandelijks terugkerend

Over ons

De groeiring is Vinkels eerste woon project voor senioren.

De Groeiring is een overkoepeling van wonen, zorg en ontspanning voor senioren in Vinkel.

Er wonen  17 senioren in de groeiring en net erbuiten. Deze en ook andere senioren kunnen gebruik maken van de faciliteiten die stichting de groeiring aanbied.

Voor de zorg wordt gestimuleerd dat senioren actief blijven. Hiervoor is een activiteiten begeleidster vanuit St Jozefoord te Nuland aanwezig met enkele vrijwilligsters. Meestal zijn er 10-12 deelnemers aan deze bijeenkomsten.

In de ontspanningsruimte wordt wekelijks gekaart en gebiljart door bewoners en buitenstaanders.

Er is de voor mindervalide bewoners gym op donderdag ochtend.

Elke donderdag middag is er een soos en computer instructie.     

De Bibliotheek is elke donderdagmiddag  open.