Beschermd wonen en steunpunt voor senioren

Groeiring

Beschermd Wonen met Steunpunt voor Ouderen (De Groeiring)

 

Fiscaal Nummer:          816696755

IBAN nr. NL38RABO0154408530

BIC   RABONL2U

Contactgegevens:         Adres:    Zijlstraat 7 – 5382 KE Vinkel

                                Tel:       073 5326347

                                E-mail:   groeiringvinkel@gmail.com

                                Web:     www.groeiringvinkel.nl

Bestuur:                     Voorzitter                    Jan Bakker

                                Secretaris                    Cor van de Wetering

                                Penningmeester              Ellie van Zoggel-Aarts

                                Bestuurslid                   Piet van de Ven

                                Bestuurslid                   Sjaan van Leijden – van der Mijden

Beleidsplan:               Optimale zorg- en dienstverlening op het vlak van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg; toewijzingsbeleid en verhuur aan statutaire doelgroep; exploiteren openbare ruimten ten behoeve van de activiteiten en de doelgroep

Beloningsbeleid:          Bestuursleden oefenen hun taak uit als vrijwilliger zonder beloning; alleen vergoeding voor gemaakte onkosten t.b.v. de Stichting

 

Doelstelling:

 

   Doelstelling volgens de regelgeving

Artikel 4 van de statuten    

4.1 De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren in de meest  ruime zin van het woord van het steunpunt in Vinkel c.q. steunpunten in de gemeente Maasdonk.

4.2  Het beheer en de exploitatie heeft betrekking op alle ruimten,die niet vallen onder de zelfstandige woonruimten en de daarbij behoerende tuinen.

4.3  De Stichting tracht te komen tot een optimale hulp- en dienstverlening, al dan niet met de inbreng in welke vorm dan ook van deskundige derden.

4.4  De stichting zal in samenspraak met de verhuurder van de wooneenheden trachten te komen tot een toewijzing van die wooneenheden aan aspirant bewoners die recht doet aan de doelstellingen van De Stichting.                                                                                                                                                                                                    

——————————————————————————————————————————————————

                                      Verslaggeving budget 2016

Gym voor minder mobiele ouderen (Rigom), wekelijks donderdagmorgen, deelname door ca. 10-12  personen                                                   
Biljarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders  
Kaarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders       
Soos, elke donderdagmiddag          
Computerinstructiehoek, elke donderdagmiddag                                  
Bibliotheek, elke donderdagmiddag                
Activiteitencentrum, deelname 10 – 12 personen, o.l.v. begeleidster Laverhof (Bernezorg) en 2-3 vrijwillige dames    
Welkomsbloemetje voor nieuwe bewoner(s)                        
Recreatiezaal beschikbaar stellen bij overlijden van bewoner m.b.t. de nazorg na de avondwake van familie en kennissen, die in deze zaal worden ontvangen
Recreatiezaal beschikbaar stellen voor familiebijeenkomsten van de bewoner(s)  Kerstbrunch en -middag verzorgen voor bewoners    
Eetpunt, maandelijks voor ca. 35 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd
door de keuken van Cunera (Laverhof) en bediening door eigen vrijwilligers Bestuurskosten
Avond (1x jaar) voor de gezamenlijke vrijwilligers voor hun inzet   
Huur aan Mooiland    
Schoonmaakkosten IBN voor gemeenschappelijke ruimten en ruimten t.b.v. Stichting
Telefoonkosten en ADSL-aansluiting      
Overige kosten van diverse kleine posten.

Balans boekjaar 2016   Periode van 01-01-2016 tot en met 31-12-2016

    Beginbalans

    Activa                                                  Passiva

110  Rabobank betaalrekening   178,02          50 Eigen vermogen                        12.311,03

           111       Rabobank spaarrekening 5.616,59         Resultaat vorig boekjaar   -6.516,42

 

                    Totaal                        5.794,61                  Totaal                            5.794,61

    Eindbalans

    Activa                                                  Passiva

           110       Rabobank betaalrekening   406,29         50    Eigen vermogen              5.794,61

           111       Rabobank spaarrekening 5.316,59             Resultaat lopend boekjaar   -71,73

 

      Totaal                                     5.722,88            Totaal                       5.722,88

 

Groeiring Jaar 2016

Periode van 01-01-2016 tot en met 31-12-2016

Exploitatierekening uitgebreid               2016    

           Resultaat        

Ontvangsten

419       Zaalh.+consumptie's        4.121,79 

420       Ontvangen rente bank      42,62    

421       Ontv./uitgaven Eetpunt     342,18   

422       Ontv. schoonm.Groeir.      1.667,50 

423       Ontv./uitgaven rek. AC      410,85   

424       Overige ontvangsten        539,94   

425       Subsidie gem. s-Hertogenbosch      4.329,00

426       Subsidie/sponsering         475,00   

Totaal    11.928,88       

Uitgaven

400       Bankkosten        128,55   

401       Bestuurskosten    442,50   

403       Adm./kopieer /computerkosten       36,98    

404       Kantoorkosten     2,19     

405       IBN schoonmaken  1.962,96

406       Teruggave bewoners v. electra       239,38   

407       Km. Vergoeding    0,00     

408       Ziekenbezoek      7,98     

409       Verzekering/abonnementsk.          127,74   

410       Kosten Groeiring   85,98    

411       Overige uitgaven   180,29   

412       Kostenkerstviering met      737,50   

413       Naar rek 537 afschr. Inventaris       2.386,00

414       Huishoudelijke uitgaven     1.760,17 

415       Naar rek139 gift v. nieuw    112,00   

416       Huur Mooiland     2.035,93

417       Aanschaf inventaris         1.253,73 

418       KPN      500,73   

Totaal     12.000,61        

Saldo Resultaat   -71,73  

                                  Totaal                                            11.928,88

———————————————————————————————————————————-

Verslaggeving budget 2017

Gym voor minder mobiele ouderen wekelijks donderdagmorgen, deelname door ca. 10-12  personen                                                    
Biljarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders   
Kaarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders        
Soos, elke donderdagmiddag           
Computerinstructiehoek, elke donderdagmiddag                                   
Bibliotheek, elke donderdagmiddag                 
Activiteitencentrum, deelname 10 – 12 personen, o.l.v. begeleidster Laverhof (Bernezorg) en 2-3 vrijwillige dames     
Welkomsbloemetje voor nieuwe bewoner(s)                         
Recreatiezaal beschikbaar stellen bij overlijden van bewoner m.b.t. de nazorg na de avondwake van familie en kennissen, die in deze zaal worden ontvangen
Recreatiezaal beschikbaar stellen voor familiebijeenkomsten van de bewoner(s)  Kerstbrunch en -middag verzorgen voor bewoners     
Eetpunt, maandelijks voor ca. 35 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd door de keuken van Cunera (Laverhof) en bediening
door eigen vrijwilligers Bestuurskosten 
Avond (1x jaar) voor de gezamenlijke vrijwilligers voor hun inzet    
Huur aan Mooiland     
Schoonmaakkosten IBN voor gemeenschappelijke ruimten en ruimten t.b.v. Stichting
Telefoonkosten en ADSL-aansluiting       
Overige kosten van diverse kleine posten.

Beginbalans

Activa    Passiva

110  Rabobank betaalrekening     406,29                        50 Eigen vermogen  5.794,61

           111       Rabobank spaarrekening  5.316,59   R            Resultaat vorig boekjaar          -71,73Totaal                                                   5.722,88          Totaal                            5.722,88

    Eindbalans

    Activa                                                  Passiva

           110       Rabobank betaalrekenin    242,35                      50       Eigen vermogen  5.722,88

           111       Rabobank spaarrekening8.366,59              Resultaat lopend boekjaar  2.886,06

 

Vinkel Groeiring

Exploitatierekening uitgebreid                          Periode van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017

           Resultaat        

Ontvangsten                                                                      2017

419       Zaalh.+consumptie's        4.824,55 

420       Ontvangen rente bank      12,06    

421       Ontv./uitgaven Eetpunt     186,75   

422       Ontv. schoonm.Groeir.      1.740,00 

423       Ontv./uitgaven rek. AC      -30,79   

424       Overige ontvangsten        869,21   

425       Subsidie gem. s-   4.329,00

426       Subsidie/sponsering         0,00     

Totaal    11.930,78       

Uitgaven

400       Bankkosten        136,55   

401       Bestuurskosten    415,98   

403       Adm./kopieer       49,95    

404       Kantoorkosten     2,05     

405       IBN schoonmaken  2.019,84

406       Teruggave bewoners v. electra       54,64    

407       Km. Vergoeding    51,75    

408       Ziekenbezoek      12,95    

409       Verzekering/abonnementsk.          127,74   

410       Kosten Groeiring   115,07   

411       Overige uitgaven   238,85   

412       Kostenkerstviering met      542,02   

413       Naar rek 537 afschr. Inventaris       0,00     

414       Huishoudelijke uitgaven     1.775,62 

415       Naar rek139 gift v. nieuw    0,00     

416       Huur Mooiland     1.801,90

417       Aanschaf inventaris         1.224,57 

418       KPN      475,24   

Totaal     9.044,72

Saldo Resultaat   2.886,06         

Totaal    11.930,78       

 Nog inventaris af te schrijven over 2017  2709,00

Nog te betalen voor verleende diensten     150,00

                                                                  2859,00

—————————————————————————————————————————————————————

 Verslaggeving budget 2018

Gym voor minder mobiele ouderen wekelijks donderdagmorgen, deelname door ca. 10-12  personen                                                    
Biljarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders   
Kaarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders        
Soos, elke donderdagmiddag           
Computerinstructiehoek, elke donderdagmiddag                                   
Bibliotheek, elke donderdagmiddag                 
Activiteitencentrum, deelname 10 – 12 personen, o.l.v. begeleidster van Sint jozefoord (Nuland) en 2-3 vrijwillige dames     
Welkomsbloemetje voor nieuwe bewoner(s)                         
Recreatiezaal beschikbaar stellen bij overlijden van bewoner m.b.t. de nazorg na de avondwake van familie en kennissen, die in deze zaal worden ontvangen
Recreatiezaal beschikbaar stellen voor familiebijeenkomsten van de bewoner(s)  Kerstbrunch en -middag verzorgen voor bewoners     
Eetpunt, maandelijks voor ca. 35 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd door de keuken van Cunera (Laverhof
) en bediening door eigen vrijwilligers Bestuurskosten 
Avond (1x jaar) voor de gezamenlijke vrijwilligers voor hun inzet    
Huur aan Mooiland     
Schoonmaakkosten IBN voor gemeenschappelijke ruimten en ruimten t.b.v. Stichting
Telefoonkosten en ADSL-aansluiting       
Overige kosten van diverse kleine posten.

Groeiring

Balans boekjaar 2018     Periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2018

    Beginbalans

    Activa                                                  Passiva

110  Rabobank betaalrekening                      242,35       Eigen vermoge                   5.722,88

           111       Rabobank spaarrekening    8.366,59 Resultaat vorig boekjaar  2.886,06                 Totaal           8.608,94          Totaal                         8.608,94                      

    Eindbalans

    Activa                                                  Passiva

           110       Rabobank betaalrekening                         725,54         50 Eigen vermogen      8.608,94      

           111       Rabobank spaarrekening    6.566,59           Resultaat lopend boekjaar1.316,8        

           Totaal                                7.292,13                                 Totaal       7.292,13

 

Groeiring

Exploitatierekening uitgebreid                          Periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2018

           2018    

           Resultaat        

Ontvangsten

419       Zaalh.+consumptie's        3.935,90 

420       Ontvangen rente bank      1,40     

421       Ontv./uitgaven Eetpunt     616,37   

422       Ontv. schoonm.Groeir.      1.800,00 

423       Ontv./uitgaven rek. AC      301,68   

424       Overige ontvangsten        1.254,00 

425       Subsidie gem. s-Hertogenbosch      4.390,00

427       Jaarlijkse bijdrage kbo voor           100,00   

Totaal    12.399,35       

Uitgaven

400       Bankkosten        120,30   

401       Bestuurskosten    600,00   

403       Adm./kopieer       2,89     

404       Kantoorkosten     50,36    

405       IBN schoonmaken  2.088,60

406       Teruggave bewoners v. electra       10,70    

407       Km. Vergoeding    9,00     

408       Ziekenbezoek      7,95     

409       Verzekering/abonnementsk.          227,69   

410       Kosten Groeiring   80,25    

411       Overige uitgaven   113,13   

412       Kostenkerstviering met      411,11   

413       Naar rek 537 afschr. Inventaris 2017+18      5.554,00 

414       Huishoudelijke uitgaven     1.765,54 

415       Naar rek139 gift v. nieuw    166,00   

416       Huur Mooiland     1.838,48

417       Aanschaf inventaris         167,15   

418       KPN      503,01             

Totaal     13.716,16        

Saldo Resultaat   -1.316,81        

Totaal                                                                 12.399,35                      

 —————————————————————————————————————————————————————

 Verslaggeving budget 2019

Verantwoording afrekening 2019

Biljarten bewoners en overige senioren (niet bewoners)

 

Kaarten bewoners en overige senioren (niet bewoners)

 

Donderdagmiddag: wekelijkse Soos voor senioren van Vinkel

 

Donderdagmiddag: Bibliotheek en computerinstructiehoek?

 

Dinsdagmorgen: activiteitencentrum; deelname 10-12 personen o.l.v. professionele begeleidster St. Jozefoord en enkele vrijwilligers

 

1e maandag van de maand: eetpunt voor ca 20 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd door de Laverhof en bediening door eigen vrijwilligers

 

Nieuw bewoner(s): aanbieden welkomstbloemen

 

Overlijden bewoner: recreatiezaal beschikbaar stellen m.b.t. de nazorg na de avondwake familie en kennissen

 

Recreatiezaal beschikbaar stellen voor familiebijeenkomsten van de bewoner(s)

 

Verzorgen van kerstviering met bewoners

 

Verzorgen avond voor vrijwilligers voor hun inzet

 

Huur aan Mooiland – Maasland incl. water, licht en gas

 

Balans boekjaar 2019                             Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019

     Beginbalans

     Activa                                                                  Passiva

          110   Rabobank betaalrekening                      725,54               50      Eigen vermogen   8.608,94

          111   Rabobank spaarrekening                    6.566,59        Resultaat vorig boekjaar       -1.316,81

      Totaal   7.292,13                                        Totaal        7.292,13

     Eindbalans

     Activa                                                                  Passiva

          110   Rabobank betaalrekening                      287,20                50     Eigen vermogen   7.292,13

          111   Rabobank spaarrekening                    8.498,50        Resultaat lopend boekjaar     1.493,57

      Totaal   8.785,70                                        Totaal        8.785,70

 

 

Afdeling: KBO  Groeiring

Exploitatierekening uitgebreid      Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019

                                                            2019 Resultaat                  

Ontvangsten

419            Zaalh.+consumptie's                               3.478,75                   

420            Ontvangen rente bank                              -299,07                   

421            Ontv./uitgaven Eetpunt                             -289,27                   

422            Ontv. schoonm.Groeir. Bewoners                1.725,00                   

423            Ontv./uitgaven rek. AC                               32,91                   

424            Overige ontvangsten                                871,89                   

425            Subsidie gem. s-Hertogenbosch                 4.390,00                   

426            Subsidie/sponsering                                  192,00                   

427            Jaarlijkse bijdrage kbo voor de                         0,00                   

Totaal                                                           10.102,21

 

Uitgaven

400            Bankkosten                                           119,39                   

401            Bestuurskosten                                      650,00                   

403            Adm./kopieer /computerkosten                     502,18                   

404            Kantoorkosten                                          7,60                   

405            IBN schoonmaken                                 2.178,48                   

406            Teruggave bewoners v. electra                      53,73                   

407            Km. Vergoeding                                       80,00                   

409            Verzekering/abonnementsk.                        237,69                   

410            Kosten Groeiring                                      59,21                   

411            Overige uitgaven                                     567,12                   

412            Kostenkerstviering met bewoners                   111,50                   

413            Naar rek 537 afschr. Inventaris                    2.964,00                   

414            Huishoudelijke uitgaven                           1.702,52                   

415            Naar rek139 gift v. nieuw initiatief                    95,55                   

416            Huur Mooiland                                     1.812,32                   

417            Aanschaf inventaris                                  109,99                   

418            Trined                                                 621,36                   

                                                                                                 

Totaal                                                            11.872,64                   

Saldo Resultaat                                                  -1.770,43                   

Totaal     10.102,21