doelgroepBeloningsbeleid:       Bestuursleden oefenen hun taak uit als vrijwilliger zonder beloning; alleen vergoeding voor gemaakte onkosten t.b.v. de Stichting

 

Doelstelling:

 

   Doelstelling volgens de regelgeving

Artikel 4 van de statuten                 

4.1 De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren in de meest  ruime        zin van het woord van het steunpunt in Vinkel c.q. steunpunten in de gemeente Maasdonk.

4.2  Het beheer en de exploitatieheeft betrekking op alle rumten,die niet vallen onderde zelfstandige woonruimtenen de daarbij behoerende tuinen.

4.3  De Stichting tracht te komen tot een optimale hulp- en dienstverlening, al dan niet met de inbreng in welke vorm dan ook  van deskundige derden.

4.4  De stichting zal in samenspraak met de verhuurder van de wooneenheden trachten te komen tot een toewijzing van die wooneenheden aan aspirant bewoners die recht doet aan de doelstellingen van De Stichting.

                           

                                         Verslaggeving budget 2013

  Gym voor minder mobiele ouderen (Rigom), wekelijks donderdagmorgen,

  deelname door ca. 10-12  personen

  Trombosedienst, wekelijks door Stg. Ziekenhuizen Bernhoven

  Biljarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders

  Kaarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders

  Soos, elke donderdagmiddag

  Activiteitencentrum, sinds oktober 2012, deelname 6 – 8 personen

  Bij overlijden de nazorg na de avondwake familie en kennissen opvangen

  in de zaal

  Zelf verzorgde Kerstbrunch en -middag voor bewoners

  Bestuurskosten

  Huur aan Mooiland-Maasland

  Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten en ruimten t.b.v.

  Stichting

  Telefoonkosten en ADSL-aansluiting

  Overige kosten van diverse kleine posten

  Eerste maandag van de maand organiseren van een eetpunt voor de

  Ouderen

 

Financiële verantwoording:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groeiring Vinkel  Jaar 2013                        Balans

     Beginbalans

     Activa                                                          Passiva

           100   Kas                                      10,00    50    Eigen vermogen                 6.882,69

           110   Rabobank betaalrekening  1.267,26     Resultaat vorig boekjaa          1670,28

           111   Rabobank spaarrekening   7.275,71

 

            Totaal                                 8.552,97               Totaal                            8.552,97

     Eindbalans  

     Activa                                                                             Passiva

           110   Rabobank betaalrekening      209,73     50   Eigen vermogen                  8.552,97

           111   Rabobank spaarrekening 13.935,71      Resultaat lopend boekjaar   5.592,47

 

 

   Totaal                                           14.145,44    Totaal                                 14.145,44                                                

                                                                                                       

 

Groeiring Vinkel  Jaar 2013           Exploitatierekening uitgebreid

                                                                                     2013                     

                                                                               Resultaat                     

Ontvangsten

   423          Ontv. Rente Bank                                           125,20                     

   430          Subsidie en sponsoring                                 1.225,00                     

   431          Subsidie Gem.Maasdonk                               4.329,00                     

   439          Rigom                                                          374,00                     

   442          Stg. Ziekenh. Bernhoven bloedpr.                    400,00                     

   443          Overige ontvangsten                                    2.586,57                     

   444          Ontv. Zaalh.+ consumptie's                          3.310,37                     

   453          Ontv. schoonmaken bewoners                       1.477,00                     

   469          Ontv. uitgaven Eetpunt                                   619,54                     

   480          Ontv./ uitgaven rek 139 AC                           2.312,66                     

Totaal                                                                  16.759,34                      

 

Uitgaven

   400          Bankkosten                                                   149,56                     

   402          Bestuurskosten                                              400,00                     

   403          Administratiekosten                                           0,00                     

   404          Kantoorartikelen                                              62,22                     

   409          Reiskostenverg, km.                                        13,75                     

   405          IBN schoonmaken                                       1.727,77                     

   411          Ziekenbezoek                                                   0,00                     

   419          Verzekeringen/abonnement                             166,00                     

   420          Kosten Groeiring                                             11,90                     

   421          Kamer van Koophandel                                      0,00                     

   422          Overige uitgaven                                         1.111,65                     

   429          Kosten Kerstviering                                        281,16                     

   441          Naar rek. 537 afschr. Inventaris                    1.382,43                     

   449          Huishoudelijke uitgaven                                1.329,38                     

   451          Huur Mooiland/Maasland                               1.957,64                     

   452          Aanschaf inventaris                                     1.932,64                     

   459          Teruggave bewoners electr. 2012                     192,71                     

   491          KPN                                                             387,75                     

   492          ASDL                                                             60,31                     

Totaal                                                                     11.166,87                     

Saldo Resultaat                                                      5.592,47                     

Totaal                                                                  16.759,34                      

 

Saldo Resultaat                                                                             € 5.592,47                   

Er zit nog  voorschot van activiteiten in                                            -    2.312,66                   

                                                                                                         3.279,81

En sponsering voor de kast en nog niet gebruikt                         -          1.000,00                                                                                                       

                                                                                                         2.279,81                     

De afschrijving  van 2013 moet er nog af                                      -      1.665,05

                                                                                                               614,76                     

Nog onbetaalde schulden aan Laverhof                                        -          431,00

Eind saldo                                                                                              183,76                                                                                                                                                                                                     

 

              Verslaggeving budget 2014

  Gym voor minder mobiele ouderen (Rigom), wekelijks donderdagmorgen, deelname door ca. 10-12

  personen

  Biljarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders (senioren)

  Kaarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders

  Soos, elke donderdagmiddag

  Activiteitencentrum, deelname 6 – 12 personen, o.l.v. begeleidster Laverhof en 2 vrijwillige dames

  Bij overlijden van bewoner de nazorg na de avondwake van familie en kennissen, die worden ontvangen

  in de recreatiezaal

  Jaarlijkse bijeenkomst van bestuur, bewoners en vrijwilligers, die zich gedurende het jaar hebben

  ingezet voor het wooncomplex en de stichting

  Zelf verzorgde Kerstbrunch en -middag voor bewoners

  Eetpunt, maandelijks voor ca. 35 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd door de keuken

  van Cunera (Laverhof) en bediening door eigen KBO-vrijwilligers

  Bestuurskosten

  Huur aan Mooiland

  Schoonmaakkosten IBN voor gemeenschappelijke ruimten en ruimten t.b.v. Stichting

  Telefoonkosten en ADSL-aansluiting

  Overige kosten van diverse kleine posten

 

Groeiring Vinkel. 2014                                   Balans           

     Beginbalans

Activa                                                                                Passiva

           110   Rabobank betaalrekening            209,73            50  Eigen vermogen                               8.552,97

           111   Rabobank spaarrekening       13.935,71             Resultaat vorig boekjaar                       5.592,47

 

      Totaal                                         14.145,44                    Totaal                                           14.145,44

     Eindbalans

     Activa                                                                            Passiva

           110   Rabobank betaalrekening              147.12         50   Eigen vermogen                             14.145,44

           111   Rabobank spaarrekening           12048.88                Resultaat lopend boekjaar       -       1949.44

 

 

          Totaal                                        12.196,00                 Totaal                                           12.196,00

 

Groeiring Vinkel 2014           Exploitatierekening uitgebreid

                                                                                    2014                     

                                                                             Resultaat                      

Ontvangsten

   423          Ontv. Rente Bank                                          0,00                     

   430          Subsidie en sponsoring                                  0,00                     

   431          Subsidie Gem.Maasdonk                         4.329,00                     

   432          Sponsering                                                784,00                     

   439          Rigom                                                        436,50                     

   442    Stg. Ziekenh. Bernhoven bloedpr.                  652,83                     

   443          Overige ontvangsten                               4.917,52                     

   444          Ontv. Zaalh.+ consumptie's                    4.130,70                     

   453          Ontv. schoonmaken bewoners                1.696,50                     

   469          Ontv. uitgaven Eetpunt                              440,97                     

   480          Ontv./ uitgaven rek. AC                            -233,09                     

Totaal                                                               17.154,93                      

 

Uitgaven

   400          Bankkosten                                               150,21                     

   402          Bestuurskosten                                          400,00                     

   404          Kantoorartikelen                                          32,90                     

   409          Km. Vergoeding                                           27,75                     

   405          IBN schoonmaken                                   1.852,08                     

   411          Ziekenbezoek                                              18,97                     

   419          Verzekeringen/abonnement                       246,04                     

   420          Kosten Groeiring                                     5.173,88                     

   422          Overige uitgaven                                       451,55                     

   429          Kosten Kerstviering                                    314,72                     

   441        Naar rek. 537 afschr. Inventaris             1.665,00                     

   449          Huishoudelijke uitgaven                          1.790,09                     

   450        Naar rek.139 gift voor n. initiatief           2.500,00                     

   451          Huur Mooiland/Maasland                         1.818,00                     

   452          Aanschaf inventaris                                 1.966,92                     

   459          Teruggave bewoners electra                      254,64                     

   491          KPN                                                           441,62                     

Totaal                                                                  19.104,37                     

Saldo Resultaat                                                -1.949,44                     

Totaal                                                            17.154,93

 

Toelichting: aanschaf inventaris           1966,00

                  Voorschot gordijen            1200,00

                  Grootbeeld TV                  1300,00

          Foto's op ramen gedecoreerd    1050,00

                                                        5516,00

Stichting Groeiring te Vinkel       Actuele beleidsplan  2015

Gym voor minder mobiele ouderen (Rigom), wekelijks donderdagmorgen, deelname door ca. 10-12     personen                                      Biljarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders                                                                                                                                 Kaarten, wekelijks voor bewoners en buitenstaanders                                                                                                                                               Soos, elke donderdagmiddag                                                                                                                                                     Computerinstructiehoek, elke donderdagmiddag                                                                                                                                          Bibliotheek, elke donderdagmiddag                                                                                                                                      Activiteitencentrum, deelname 10 – 12 personen, o.l.v. begeleidster Laverhof (Bernezorg) en 2-3 vrijwillige dames                                                          Welkomsbloemetje voor nieuwe bewoner(s)                                                                                                                                               Recreatiezaal beschikbaar stellen bij overlijden van bewoner m.b.t. de nazorg na de avondwake van familie en kennissen, die in deze zaal worden ontvangen                                                                                                                                                                         Recreatiezaal beschikbaar stellen voor familiebijeenkomsten van de bewoner(s)                                                                                         Kerstbrunch en -middag verzorgen voor bewoners                                                                                                                                               Eetpunt, maandelijks voor ca. 35 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd door de keuken van Cunera (Laverhof) en bediening door eigen vrijwilligers                                                                                                                                                          Bestuurskosten                                                                                                                                                                                                       Avond (1x jaar) voor de gezamenlijke vrijwilligers voor hun inzet                                                                                                                                   Huur aan Mooiland                                                                                                                                                                                                          Overige kosten van Schoonmaakkosten IBN voor gemeenschappelijke ruimten en ruimten t.b.v. Stichting                                                Telefoonkosten en ADSL-aansluiting                                                                                                                                                                          Diverse kleine posten

 

Groeiring jaar 2015

                                                                                 Balans     

     Beginbalans

     Activa                                                                            Passiva

           110   Rabobank betaalrekening          147,12                 50     Eigen vermogen                              12.311,03

           111   Rabobank spaarrekening      12.163,91                Resultaat vorig boekjaar                              0,00

      Totaal                                                   12.311,03         Totaal                                                   12.311,03

 

    Eindbalans

     Activa                                                                            Passiva

           110   Rabobank betaalrekening               178,02              50   Eigen vermogen                             12.311,03

           111   Rabobank spaarrekening             5.616,59               Resultaat lopend boekjaar               -6.516,42

      Totaal                                                     5.794,61         Totaal                                                     5.794,61

 

Groeiring jaar 2015             Exploitatierekening uitgebreid

                                                                                    2015                     

                                                                             Resultaat                     

Ontvangsten

419            Zaalh.+consumptie's                              3.520,82                     

420            Ontvangen rente bank                              112,68                     

421            Ontv./uitgaven Eetpunt                             664,13                     

422    Ontv. schoonm.Groeir. Bewoners                 1.609,50                     

423            Ontv./uitgaven rek. AC                            -157,60                     

424            Overige ontvangsten                             3.009,32                     

425      Subsidie gem. s-Hertogenbosch                 4.329,00                     

Totaal                                                               13.087,85                      

Uitgaven

400            Bankkosten                                               167,34                     

401            Bestuurskosten                                         400,00                     

403            Adm./kopieer /computerkosten                   21,00                     

404            Kantoorkosten                                            31,28                     

405            IBN schoonmaken                                  1.907,64                     

406            Teruggave bewoners v. electra                   73,44                     

407            Km. Vergoeding                                          51,75                     

409            Verzekering/abonnementsk.                      127,74                     

410            Kosten Groeiring                                    2.918,45                     

411            Overige uitgaven                                      173,45                     

412            Kostenkerstviering met bewoners               95,09                     

413            Naar rek 537 afschr. Inventaris              3.630,86

            9-1-20015 voor jaar 2014 1826,00

           30-12-2015voor jaar 2015 1804,00

414            Huishoudelijke uitgaven                         1.890,96                     

415  Naar rek139 gift v. nieuw initiatief                  1.250,00                     

416            Huur Mooiland                                       1.738,59                     

417            Aanschaf inventaris                                4.604,17                     

418 KPN                                                              522,51                     

Totaal                                                                19.604,27                     

Saldo Resultaat                                                -6.516,42                     

Totaal                                                               13.087,85

Toelichting: Uitgaven aanschaf inventaris en nieuwe gordijnen  ± € 6904,00

Groeiring

Jaar Balans

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begingbalans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

100

Kas

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Rabo betaalrek.

1267,26

 

50

Eigenvermogen

6882,69

 

 

 

 

 

111

Rabo spaarrek.

7275,71

 

 

Resultaat vorig boekjaar

1670,28

 

 

 

 

 

Totaal

 

8552,97

 

Totaal

 

8552,97

 

 

 

 

 

Eindbalans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

110

Rabo betaalrek.

209,73

 

50

Eigenvermogen

  8552,97

 

 

 

 

 

111

Rabo spaarrek.

13935,71

 

 

Resultaat lopend boekjaar

  5592,47

 

 

 

 

 

Totaal

 

14145,44

 

Totaal

 

14145,44